Ehdot ja edellytykset - Rock'n'Swing Dance Club Comets

1. Yleiset ehdot

Rock’n’Swing Dance Club Comets ry (myöhemmin seura) on rock’n’swing -tansseihin erikoistunut tanssiurheiluseura ja voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, joka järjestää vapaaehtoisten voimin toimintaa jäsenilleen. Toiminta rahoitetaan jäseniltä perittävillä jäsen- ja toimintamaksuilla. 

Osallistuessaan seuran toimintaan jäsen hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. 

Alle 15-vuotias voi liittyä jäseneksi huoltajan suostumuksella. Alle 15-vuotiaan jäsenen huoltajan on hyväksyttävä sopimusehdot ja huoltaja on vastuussa kaikista jäsenyyteen liittyvistä maksuista. 

Ehtojen hyväksyminen edellyttää myös seuran sääntöjen, tietosuojaselosteen ja tanssin eettisen ohjeistuksen hyväksymistä. 

Jäsenet sitoutuvat myös Suomen Tanssiurheiluliiton sääntöihin, määräyksiin ja päätöksiin sekä eettisiin periaatteisiin, koodistoihin ja reilun pelin periaatteisiin. Lisäksi Suomen Tanssiurheiluliiton kilpailutoimintaan osallistuvat jäsenet hyväksyvät ja sitoutuvat Suomen Tanssiurheiluliiton kilpailusääntöihin.

2. Jäsenyys

Seuran jäseneksi sekä tanssikursseille osallistujaksi rekisteröityminen tapahtuu myClub-palvelun (comets.myclub.fi) kautta.

Jäsen tai hänen huoltajansa on vastuussa siitä, että hänen yhteystietonsa ovat ajan tasalla seuran käyttämässä myClub-palvelussa.

Yhdistyslain mukaan jäsenyys alkaa, kun jäsenkandidaatti on ilmaissut tahtonsa liittyä seuran jäseneksi ja seuran hallitus on hyväksynyt jäsenhakemuksen.  

Jäsenen katsotaan olevan jäsenetujen piirissä, kun hänet on lisätty jäsenrekisteriin, eikä hänen jäsenmaksulaskunsa ole erääntynyt tai hän on maksanut jäsenmaksunsa.

Seuran jäsenyys on henkilökohtainen ja toistaiseksi voimassaoleva. Jäsenyyttä ei ole mahdollista siirtää toiselle henkilölle. Jäsen on velvoitettu maksamaan vuotuista jäsenmaksua, jonka suuruus päätetään seuran syyskokouksessa. Jäsenyys ei pääty, kun jäsenmaksukausi päättyy. 

Yhdistyslain ja seuran sääntöjen mukaan jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta tai seura voi erottaa jäsenen säännöissä mainitulla erottamisperusteella. Lisäksi seuran sääntöjen mukaan jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos hän on jättänyt jäsenmaksun maksamatta kalenterivuoden loppuun mennessä. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki avoimet tai erääntyneet maksut.

Seuran hallituksella on oikeus toimikautensa ajaksi sairauden yms. syyn vuoksi vapauttaa jäsen maksuistaan joko osittain tai kokonaan.

3. Edustusoikeus kilpailuissa

Tanssiurheilija voi kuulua useampaan seuraan, mutta Suomen Tanssiurheiluliiton kilpailuissa kilpailijat voivat edustaa vain yhtä seuraa kussakin tanssilajissa. Kilpailuparin ja joukkueen kaikkien jäsenten tulee edustaa samaa seuraa.

Kun jäsen haluaa vaihtaa edustusseuraa, tulee jäsenen tehdä siitä kirjallinen anomus seuran hallitukselle. Edellytys edustusoikeuden siirtymiselle on jäsenvelvoitteiden suorittaminen kuluvalta vuodelta seuralle.

4. Kurssi-ilmoittautuminen ja jonotuslista

Voit ilmoittautua paritanssikursseille yksin tai parin kanssa. Paikat kursseille täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Päästämme paritanssikurssille yksin ilmoittautuneita jonosta ilmoittautumisjärjestyksessä siten, että viejiä ja seuraajia on suunnilleen tasamäärä. Mikäli epätasapaino viejien ja seuraajien suhteessa on suuri, saatat jäädä jonoon. Ilmoittautumisen peruminen jonosta on maksutonta.

Parin kanssa ilmoittautuneet pääsevät kurssille jonosta sen jälkeen, kun jälkimmäinen parista on ilmoittautunut.

Paritanssikursseillamme on käytössä parinvaihto, poislukien ne kilparyhmät, joissa tanssitaan oman parin kanssa, sekä koreografiakurssit.

Soolotanssikursseille ilmoittaudutaan suoraan ilman jonoa.

Lasten tanssikursseilla on käytössä yksi ilmainen kokeilukerta. Ilmoita etukäteen sähköpostilla juniorit@comets.fi, että olet tulossa ilmaiselle kokeilukerralle. Ryhmän tullessa täyteen on etusija ensiksi sitovasti ilmoittautuneilla.

5. Kurssipaikat ovat henkilökohtaisia

Vahvistetut kurssipaikat ovat sitovia ja henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa ilman lupaa toisen henkilön käyttöön. Väärinkäyttö johtaa määräaikaiseen porttikieltoon. 

Mikäli kurssipaikka halutaan siirtää kokonaan toisen henkilön käyttöön, asiaa voi tiedustella lajivastaavalta.

6. Tanssiroolit

Paritanssissa on yleensä viejiä ja seuraaja. Kuka tahansa voi olla viejä, kuka tahansa voi olla seuraaja. Yleensä viejät ovat miesoletettuja ja seuraajat naisoletettuja. Tanssiroolit eivät ole kuitenkaan sukupuoleen sidottuja, ja monet osaavat molemmat roolit. 

Ilmoittautuessasi paritanssikurssille, sinun tulee valita joko viejän tai seuraajan rooli. 

Mikäli olet valmis tanssimaan kummassa tahansa roolissa, voit valita ”Kumpi vain”, jolloin kurssin viejien ja seuraajien tasapainosta riippuen saatat joko viedä tai seurata.

Kannustamme kaikkia kokeilemaan toisessa roolissa tanssimista jossain vaiheessa, sillä se kehittää huomattavasti omaa tanssimistasi ja syventää ymmärrystäsi viemisestä ja seuraamisesta.

7. Kurssitasot

Seura tarjoaa kursseja eri tasoryhmissä alkeista kilparyhmiin. Aika, jonka tanssija viettää tietyllä tasolla, riippuu harjoittelun laadusta ja määrästä, sekä aikaisemmasta liikunnallisesta taustasta. Tanssijat voivat aina ilmoittautua oman tasonsa ja alemman tason kursseille. Suosittelemme tutustumaan huolellisesti kurssitasoihin ennen ilmoittautumista. 

Jos olet epävarma kahden tason välillä, valitse mieluummin alempi taso kuin liian korkea taso. Seura pidättää oikeuden siirtää osallistujan, joka on ilmoittautunut selvästi liian korkealle tasolle, alemmalle tasolle.

8. Tunnille tuleminen

Saavuthan tanssitunneille n. 10-15 minuuttia ennen alkamisajankohtaa. Kurssit aloitetaan täsmällisesti alkamisajankohtana. Joillakin kouluilla ulko-ovi on lukossa, joten kurssin alkamisen jälkeen emme voi taata, että pääsemme avaamaan ovea myöhästyneille osallistujille.

Valmentaja on vastuussa kurssin osallistujista vain kurssikuvauksessa ilmoitetun tanssitunnin keston ajan, ei ennen eikä jälkeen tunnin. Tämä pyydetään ystävällisesti huomioimaan etenkin tuotaessa pieniä lapsia tunneille. 

9. Tanssin eettinen ohjeistus

Tavoitteemme on luoda turvallinen, miellyttävä ja viihtyisä ympäristö kaikille seuran toimintaan osallistujille, ja siksi me edellytämme, että kaikki jäsenet noudattavat tanssin eettistä ohjeistusta (Code of Conduct).

Tanssin eettistä ohjeistusta rikkovaa henkilöä voidaan pyytää poistumaan tapahtumapaikalta tai tanssitunnilta ilman oikeutta hyvitykseen. Häneltä voidaan myös evätä pääsy tuleviin tilaisuuksiin seuran harkintakykyyn ja päätösvaltaan perustuen.

10. Varusteet

Varustaudu tunnille normaalein liikkumiseen sopivilla vaatteilla (esim. mukavat housut ja t-paita). Voit ottaa mukaasi myös vesipullon. Useimmista käytössä olevista tiloista löytyy pukuhuone ja suihkutilat.

Ensimmäiselle tanssitunnillesi voit tulla sukat jalassa. Ulkokengillä tanssiminen ei ole sallittua seuran saleissa. Tunneilla tanssitaan yleensä luistavapohjaisissa tanssilenkkareissa tai tanssikengissä, jotka eivät jätä jälkiä lattiaan.

11. Vakuutus

Jäsen kuntoilee aina omalla vastuullaan ja jäseniä ei ole vakuutettu seuran puolesta. Jäseniä suositellaan hankkimaan oma vapaa-ajan tapaturmavakuutus tai Tanssiurheiluliiton vakuutuksen sisältävä harrastajalisenssi.

Suomen Tanssiurheiluliiton kilpailutoimintaan osallistuville jäsenille voimassa oleva kilpailulisenssi ja vakuutus ovat pakollisia.

12. Maksutavat

Käytössä olevat maksutavat ovat tilisiirto ja e-lasku. 

Muista aina käyttää laskulla olevaa tilinumeroa ja laskukohtaista viitenumeroa, jotta lasku kohdentuu oikein.

Mikäli haluat siirtää laskun eräpäivää, ole sähköpostitse yhteydessä seuramme talousvaliokuntaan (talous@comets.fi) ennen alkuperäisen laskun erääntymistä.

Seura voi evätä jäsenen osallistumisen seuraavalle kaudelle, mikäli hänellä on maksamattomia kurssimaksuja aiemmilta kausilta tai muita avoimena olevia maksuja seuralle.

Laiminlyödyistä tai myöhästyneistä maksuista voidaan veloittaa myöhästymiskorko, laskutuslisä sekä muut mahdolliset käsittely- ja perintäkulut

13. Alennukset

Aikuisten kausikurssien alennushintoihin ovat oikeutettuja opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset. Alennuksia myönnetään vain koko kauden mittaisista kausikursseista. Alennusoikeus tulee todistaa kausittain.

Sisaralennuksella tarkoitetaan sitä, että perheen vanhin lapsi maksaa normaalit kausikurssimaksut ja muilta saman perheen sisaruksilta vähennetään sisaralennus lasten koko kauden mittaisesta kausikurssimaksusta.

14. Sairastapaukset, muutot ja rahanpalautukset

Sairastapaukset (lääkärintodistus tai terveydenhoitajan/sairaanhoitajan todistus), muutot yli 50 km etäisyydelle asuinpaikasta, sekä rahanpalautukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Jäsenen sairastuessa kurssin tai tapahtuman alkamisen jälkeen tulee sairastumisesta ilmoittaa kyseisen kurssin tai tapahtuman aikana. Jälkikäteen tehtäviä peruutuksia ei hyväksytä.

Poissaolo kurssilta tai tapahtumasta ei alenna maksua. Kurssimaksuja ei palauteta, mikäli jäsen keskeyttää kurssin.

Rahanpalautuksista peritään käsittelymaksuna 10 euroa. Käsittelymaksua ei peritä, jos rahanpalautus annetaan hyvityksenä toisesta avoimesta laskusta. 

Sairastapauksissa ja muuttojen yhteydessä peruutukset tehdään talousvaliokunnalle (talous@comets.fi).

Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta. Jäsenmaksuja tai niiden erotuksia ei lasketa hyväksi muiden jäsenmaksuissa, vaikka jäsenlaskutusperusteet muuttuisivat jäsenmaksun maksamisen jälkeen tai jäsenyys päättyisi kesken toimintakauden.

15. Peruutusehdot

Kaikki vahvistetut ilmoittautumiset maksullisille kursseille ja tapahtumiin ovat sitovia.

Mikäli jäsenen elämäntilanteessa tapahtuu muutos (sairastuminen, muutto tms.), jonka vuoksi osallistuminen kurssille estyy, peruutukset on mahdollista tietyin ehdoin (kts. kohta 14). Työmatka, kiire, motivaatio, valmennuksen tai kurssikavereiden taso yms. syyt eivät ole hyväksyttäviä perusteita peruutukselle. 

Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Peruutukseksi ei myöskään hyväksytä sitä, että jäsen jättää osallistumatta kurssille.

Kurssipaikan siirrot toiselle jäsenelle käsitellään tapauskohtaisesti. Pyyntö kurssipaikan siirtämisestä toiselle jäsenelle lähetetään lajivastaavalle, jonka sähköpostiosoite löytyy kurssikuvauksesta. Tasokokeella saatua kurssipaikkaa ei ole mahdollista siirtää toiselle jäsenelle.

16. Peruutusoikeus seuran puolelta

Seuralla on oikeus perua kurssi tai tapahtuma vähäisen osallistujamäärän tai muun ylivoimaisen esteen vuoksi. Tällöin jo maksetut maksut palautetaan jäsenelle täysimääräisesti ilman käsittelymaksua tai vähennetään toisesta avoimesta laskusta.

17. Poikkeustilanteet

Poikkeustilanteiden tai pakottavien syiden takia mahdollisesti peruutetuille kurssikerroille pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään korvaavat valmennuskerrat. Näistä muutoksista ilmoitetaan ilmoittautuneille kurssilaisille sähköpostitse.

Kausikurssien tunnit voidaan pakottavista syistä jättää korvaamatta yhden (1) kerran kauden aikana. 

Kurssimaksuja ei palauteta, mikäli kurssitoiminta keskeytyy ns. ylivoimaisen esteen vuoksi, kuten tulipalo, luonnonkatastrofi, pandemia tai vastaava.

18. Löytötavarat

Seura ei ole vastuussa seuran tiloihin tai muille saleille jätetyistä tavaroista. Arvotavarat on syytä ottaa mukaan tunnille salin reunalle. Seuran omalla salilla löytötavaroita säilytetään kohtuullinen aika löytötavarakorissa. 

19. Henkilötietojen käsittely ja viestintä

Seura käsittelee henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Viestintä ja henkilötietojen käsittely on kuvattu tarkemmin seuran tietosuojaselosteessa.

Seuran jäsenyyteen, kursseihin ja tapahtumiin liittyvä viestintä tapahtuu pääosin sähköpostin ja myClubin välityksellä.

20. Oikeus muutoksiin

Seura pidättää oikeuden näiden ehtojen muutoksiin milloin tahansa ilmoittamalla siitä jäsenelle. Muutoksista ilmoitetaan viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaanastumista. Jäsen hyväksyy tehdyt muutokset jatkamalla seuran jäsenyyttään.

Voimassa 11.12.2023 alkaen.